Champix gewichtstoename

Aankomen door Champix, het is helaas een van de mogelijke bijverschijnselen van zowel het stoppen met roken als van het gebruik van Champix als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

Zoals bekend zijn er twee methodes om te stoppen met roken, direct, van een dag op de andere, en langzaam verminderen. De eerste manier van stoppen wordt ook wel “Cold Turkey” genoemd, gooi het pakje sigaretten weg en koop gewoon geen nieuw pakje. Het lijkt heel eenvoudig, maar de ontwenningsverschijnselen zullen een aanval op je lichaam uitvoeren. Om die aanvallen tegen te gaan of te verzachten is Champix een goed hulpmiddel. Toch is het beter niet te abrupt te stoppen met roken. Hoe meer tijd u neemt, des te makkelijker is het de verschijnselen en symptomen onder controle te houden.

Champix bijwerkingen, er is eigenlijk geen sprake van bijwerkingen die direct verbonden kunnen worden met het gebruik van Champix. Er kan sprake zijn van gewichtstoename maar of dit het gevolg is van het innemen van Champix is sterk de vraag. Het verlangen naar nicotine wordt door veel stoppers opgevangen door vooral meer, maar ook lekkerder te gaan eten.

Hoe werkt Champix?

Champix is een geneesmiddel en je moet een recept hebben van je huisarts of van een specialist om het te kunnen gebruiken. Champix wordt gebruikt als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Champix wordt al sinds sinds 2006 op de markt gebracht. De werkzame stof in Champix is Varenicline.

Varenicline

Varenicline bootst in de hersenen de werking van nicotine na. Daardoor wordt de hunkering van het lichaam naar nicotine, en dus naar de sigaret, onderdrukt. Daardoor wordt het geplande, langzame stoppen met roken makkelijker. In de hersenen bestaan bepaalde punten die een geluksgevoel produceren bij het gebruik van bepaalde stoffen. Deze receptoren zijn nodig omdat men anders niet op tijd zal eten of drinken. Het verklaart honger en dorst, maar ook het beloningsgevoel bij het gebruik van bijvoorbeeld alcohol of nicotine.

Ook dat beloningsgevoel wordt door Champix direct onderdrukt. Veel andere hulpmiddelen bij het stoppen met roken bevatten nicotine, de werkzame stof van tabak. Maar Varenicline bootst alleen de werking van nicotine na, het bevat geen nicotine.

champix gewichtstoename

klik voor meer informatie!

Is Champix het wondermiddel voor rokers die willen stoppen?

Als we aannemen dat het roken van tabakswaren een verslaving is die vergelijkbaar is met een verslaving aan verdovende middelen, dan is een ding direct duidelijk; het stoppen met roken zal niet makkelijk zijn. Voor de meeste echt verstokte rokers die willen stoppen zijn er dan ook gevolgen die weer vergeleken kunnen worden met ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met het gebruik van verdovende middelen. Zoekt u een wondermiddel voor het stoppen met roken, dan is Champix niet het aangewezen medicijn.

Wanneer u stopt met roken zullen er ontwenningsverschijnselen optreden. Hoeveel en hoe sterk, dat is heel afhankelijk van diverse verschillende factoren, zoals hoe lang u gerookt heeft bijvoorbeeld. Maar ook de leeftijd en de algemene gezondheidstoestand kan van invloed zijn op de ontwenningsverschijnselen.

Onderzoek

Bij onderzoeken naar de werking van Champix bleek dat 44% van de gebruikers na twaalf weken niet opnieuw was gaan roken. Een wetenschappelijk onderzoek wordt gewoonlijk gedaan met een controlegroep, die zonder het te weten het medicijn niet krijgt. Bij die controlegroep was het percentage niet-rokers na twaalf weken slechts 18%.

Aankomen door Champix

Zoals al eerder vermeldt, er kan zeker sprake zijn van gewichtstoename bij het stoppen met roken. Mede daarom is het niet verstandig direct te stoppen met roken. Champix wordt dan ook voorgeschreven in twee doseringen. De eerste, lage dosering van 0.5 mg. wordt ingenomen voordat u stopt met roken. Eerst een maal per dag, dan twee maal. Het is mogelijk dat uw verlangen naar een sigaret ook dan al zal afnemen, maar het is nog niet de bedoeling dat u stopt. Na een week kan de dosering naar 1 mg. verhoogd worden en daarna kunt u naar eigen inzicht stoppen met roken. De hele kuur duurt twaalf weken.

Verschijnselen bij het stoppen met roken

Gewichtstoename

Gewichtstoename door het direct stoppen met roken komt bij ongeveer 70% van de rokers die stoppen voor, onafhankelijk van de manier van stoppen. Het roken zelf veroorzaakt een afname van het gewicht bij ongeveer hetzelfde aantal mensen. Stopt men dan is een gewichtstoename van 2 tot 4 kilogram heel normaal. In de eerste plaats is er dus sprake van het weer opnemen van het verloren gewicht. Ook lijkt het verlangen naar nicotine erg op een hongergevoel, de stopper gaat dus meer eten.

Prikkelbaar gedrag

Het gedrag kan ingrijpend veranderen door het stoppen met roken. Door het verlangen naar nicotine dat onvervuld blijft voelt de stopper een soort boosheid op alles en iedereen. Het is mogelijk dat door het stoppen met roken agressief gedrag ontstaat. Dit is meestal vooral lastig voor de mensen om de stopper heen. Deze gedragsveranderingen duren maximaal vier weken en worden minder naarmate men langer is gestopt met roken. Dit komt voor bij ongeveer 60 % van de gevallen.

Gebrek aan concentratie

Het gebrek aan concentratie heeft waarschijnlijk te maken met de fysieke aanwezigheid van de sigaret, pijp of sigaar in de hand van de gebruiker. Dit gevoel neemt snel af en duurt normaal gezien niet langer dan ongeveer twee weken bij hetzelfde aantal mensen.

Toename van de eetlust. Samen met de natuurlijke toename van het gewicht doordat er geen nicotine meer in het systeem aanwezig is kan dit zorgen voor een aanzienlijke toename va het gewicht. Bij een normale manier van leven met voldoende beweging en voldoende bezigheden zoals werk zal de toename van de eetlust ongeveer tien weken duren. Na verloop van tijd zal ook het toegenomen gewicht weer verdwijnen, dat wil zeggen, bij een normaal, gezond dieet.

Licht gevoel in het hoofd. Hoewel het lichte gevoel in het hoofd maar een paar dagen duurt en niet iedereen er last van heeft is het wel belangrijk te weten dat het voor kan komen. Duizeligheid komt ook voor, en het is dus zaak de eerste paar dagen voorzichtig te zijn.

Slapeloosheid en een onderbroken slaappatroon

Veel mensen die stoppen met roken hebben het gevoel dat ze slecht slapen en ’s nachts vaak wakker worden. Door het gebrek aan nicotine zal het slaappatroon sterk veranderen. Nicotine is een opwekkend middel en bij het stoppen met roken ontstaat een gevoel of er sprake is van een gebrek aan slaap, een vorm van vermoeidheid. Champix help een beetje doordat het de werking van nicotine nabootst. Het duurt gewoonlijk ongeveer een week tot twee weken om weer over te gaan tot een normaal slaappatroon.

Hunkering naar een sigaret

Een acute hunkering komt vaak voor. Gemiddeld twee of drie keer per dag gedurende de eerste twee weken kan dat gevoel heel sterk zijn. Het komt voor bij ongeveer 70% van de mensen die stoppen met roken. Bij het juiste gebruik van Champix wordt die hunkering echter sterk onderdrukt, zonder dat u nicotine gebruikt.

Het is mogelijk dat er symptomen en verschijnselen zijn waar u geen rekening mee heeft gehouden. Vergeet nooit dat het hele lichaam betrokken is bij het stoppen van de verslaving aan nicotine. Bent u er niet zeker van of een symptoom normaal is in uw situatie, overleg dan zo spoedig mogelijk met uw huisarts of de specialist die u Champix heeft voorgeschreven. Ook met de hulp van Champix zal het stoppen met roken niet makkelijk zijn.

Nu champix kopen »