Champix Pfizer

Hoe werkt Champix eigenlijk?

Het is niet makkelijk uit te leggen hoe Champix van Pfizer werkt zonder eerst eens in te gaan op de redenen waarom het roken van tabak zo verslavend is. De werkzame, lees verslavende, stof in tabak is de nicotine. Deze stof stimuleert het centrale zenuwstelsel en veroorzaakt een gevoel van extase en ontspanning. Het gebruik van nicotine over een langere periode kan een afhankelijkheid van deze stimulerende effecten veroorzaken. Na enige tijd wordt deze afhankelijkheid sterker en het lichaam zal niet meer normaal functioneren zender nicotine. In dit geval spreekt men van een verslaving.

Champix, varenicline, zo heet de werkzame stof, werkt omdat het gedeeltelijk doet wat nicotine ook doet. Het stimuleert de hersenen, het centrale zenuwstelsel op dezelfde manier en op dezelfde plaatsen als nicotine dat doet. Doordat Champix slecht gedeeltelijk hetzelfde doet als nicotine zullen de ontwenningsverschijnselen minder sterk zijn. De roker die wil stoppen zal daar dus minder moeite mee hebben. Daarin is Champix net even anders dan de andere hulpmiddelen bij het stoppen met roken zoals de nicotine vervangende therapie. Pfizer, de fabrikant van Champix, of Chantix zoals het in de Verenigde Staten genoemd wordt, meent dat het medicijn in staat is het verlangen naar nicotine effectief te verminderen, en ook het plezierige effect van het roken wordt, alweer volgens Pfizer, en naar de mening van een aantal gebruikers, minder.

Wanneer Champix gebruikt wordt als onderdeel van een uitgebreider programma om te stoppem met roken kan het zeker heel effectief zijn. Dat wil zeggen, het gebruik van Champix moet gebeuren onder strikt toezicht. Er zijn een aantal neveneffecten geconstateerd die tot extreme voorzichtigheid nopen. Depressie en zelfs zelfmoord neigingen worden waargenomen.

Varenicline wordt alleen verstrekt op recept. Het wordt voorgeschreven in een dosis van 1 mg per dag en het moet op een bepaalde, heel gedetailleerd beschreven manier gebruikt worden. De behandeling kan herhaald worden wanneer die de eerste keer niet succesvol is.

Het verloop van de behandeling. De normale dosis voor volwassenen.

Therapie om te stoppen met roken heeft het meeste kans op succes bij gemotiveerde patiënten en vooral met additioneel advies en begeleiding. Geef patiënten daarom altijd aangepast educatief materiaal mee en sta ze met raad en daad bij om het stoppen te ondersteunen.

De patient moet een datum vaststellen waarop hij of zij wil gaan stoppen met roken. De eerste keer dat de patient Champix inneemt moet een week voor die datum zijn of de patient kan beginnen met de Champix dosering en dan stoppen met roken tussen de 8 en 35 dagen na de eerste dosis.

Champix moet worden ingenomen na een maaltijd en met een vol glas water.
de doses die gewoonlijk voorgeschreven worden zijn 1 mg. twee maal per dag. Het begin van de kuur is een beetje ingewikkelder en verloopt volgens het onderstaande schema:

  • Dagen 1 – 3: 0.5 mg eenmaal per dag;
  • Dagen 4 – 7: 0.5 mg twee maal per dag;
  • Dag 8 – einde van de behandeling: 1 mg twee maal per dag.

De behandeling zal twaalf weken gaan duren. Patiënten die met succes een eerste behandeling hebben afgesloten zouden een extra behandeling van nog eens 12 weken moeten ondergaan om het stoppen ook op de lange duur te verzekeren.

Patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken maar toch geen succes hebben met de eerste kuur, en die geen negatieve gevolgen ondervinden van het gebruik van Champix, zouden een tweede kuur kunnen volgen. Natuurlijk moet eerst gezocht worden naar de reden van het falen. Wanneer die reden gevonden wordt en weggehaald kan worden zal een succesvolle kuur meer waarschijnlijk zijn.

Het falen en de oorzaken

Het falen kan veroorzaakt worden door omstandigheden die niets te maken hebben met het gebruik van Champix, zoals stress op het werk of thuis. Ook kan de begeleider eens kijken naar de sociale kring van de patient. Wanneer roken een normaal en geaccepteerd sociaal gedrag is binnen de vriendenkring van de patient zal motivatie alleen niet genoeg zijn om ook effectief te stoppen.

Het is ook mogelijk dat de oorzaak van het falen wel te maken heeft met Champix. Intolerantie voor de werkzame stof in Champix komt voor en natuurlijk is het mogelijk in dat geval een lagere dosis te proberen. De rol van de begeleider kan dan heel belangrijk worden. Het is mogelijk dat een gemotiveerde patient toch wil doorgaan met het gebruik van Champix, ondanks de negatieve neveneffecten. De begeleider kan in deze gevallen een beslissende stem hebben. Wanneer een lagere dosis mogelijk is moet daar serieus aandacht aan besteed worden. Dit kan het beste door middel van serieuze gesprekken met de roker.

champix pfizer

Het bedrijf, een stukje geschiedenis.

Anders dan de naam doet vermoeden is Pfizer een echt Amerikaans bedrijf. De Duits-Amerikaanse ondernemer en chemicus Charles Pfizer richtte het bedrijf op in 1848 in een gebouw op de hoek van Harrison Avenue and Bartlett Street in Williamsburg, Brooklyn, samen met zijn neef Charles F. Erhart. Oorspronkelijk kwamen de beide heren uit Duitsland, uit Ludwigsburg.

Charles Pfizer and Company werd de naam van hun bedrijf. Daar produceerden ze een middel tegen parasieten, santonin. Hoewel dat product best succesvol was werden ze pas bekend door de productie van citroenzuur. Ze gingen panden kopen in het blok waar hun gebouw zich bevond om de laboratoria en productie ruimtes uit de breiden.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak ontstond er een tekort bij de zuurproducent aan de grondstof calcium citraat, dat het bedrijf uit Italië importeerden. De chemici in dienst van Charles Pfizer kregen de opdracht naar alternatieve bronnen te gaan zoeken. In de loop van hun zoektocht vonden ze een fungus dat suikers omzette in citroenzuur.

Door die ontwikkeling kreeg het bedrijf veel kennis en expertise op het gebied van de fermentatie technologie. Die kennis was heel bruikbaar bij de productie van antibiotica, met name penicilline. De Amerikaanse regering had veel antibiotica nodig om de vele gewonde soldaten te behandelen.

Penicilline werd na de Tweede Wereldoorlog steeds duurder en het bedrijf ging weer aan het onderzoeken. De zoektocht naar een goedkoper alternatief resulteerde in de ontdekking van Terramycine (oxytetracycline). Pfizer specialiseerde zich in in-vitro onderzoek naar nieuwe medicijnen, en dat is nog steeds het sterkste punt van het bedrijf. De uitvinding van viagra heeft de naam van Pfizer ook veel sterker gemaakt.


Meer informatie Champix Pfizer»